Anonymous

My feedback

 1. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  General Feedback  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Mijne heren, Bij controle van de beveiliging van mijn pc, stuit ik iedere keer weer op de volgende veiligheids fout.: C;/ program\glarysoft utilities\Contexthandler.dll-Heur/Agen. 1027908
  Ik verzoek u dan ook dringend om deze contexthandller met spoed uit de updates te verwijderen, daar ik mij anders genoodzaakt zie GEEN GEBRUIK MEER TE MAKEN van het programma, en het abonnement op te zeggen.
  Met vriendelijke groet,
  Jo.J.Röcker

Feedback and Knowledge Base